VÝLET DO JAROMĚŘE

     Návštěva JOSEFOVSKÉ PEVNOSTI? Tak přesně tato místa navštívíme při jednom z našich celodenních výletů. Zhruba v 9:30 hod. nás odveze vlak do Jaroměře, kde vystoupíme a půjdeme asi 2 km do Josefova. Areál Josefovské pevnosti patří k našim nejvýznamnějším památkám vojenského stavitelství. Podzemní chodby pevnosti Josefov, které s dětmi navštívíme byly součástí jejího obranného systému a dnes jsou turistickou atrakcí města Jaroměře. Děti projdou po zhruba 1 km dlouhé trase a shlédnou nejrozsáhlejší podzemní komplex v Evropě, jehož chodby měří téměř 45 km. Seznámí se se způsoby podzemního boje o pevnost, s nebezpečnou prací minérů a technickou vyspělostí tehdejších vojenských inženýrů.
     Vedle poutavého výkladu přispěje k romantické a tajůplné podzemní prohlídce i osvětlení ručními lampami a to, že část chodeb je opatřena dobovým vojenským vybavením. Prohlídka trvá přibližně 1 hodinu.

     Výlet do JOSEFOVSKÉ PEVNOSTI bude pro děti jistě také velkým zážitkem už jen proto, že projdou strašidelnými podzemními chodbami osvětleny pouze lampou, která může kdykoliv zhasnout. Doprava vlakem a poplatky za prohlídku Josefovské pevnosti jsou zahrnuty v ceně tábora.

     Více informací o městě  najdete např. na www.jaromer-josefov.cz