TERMÍNY

Jak už bylo řečeno, tak tábor probíhá v jednom čtrnáctidenním, třech patnáctidenních a jednom osmidenním termínu:

Seznam potřebného vybavení

Materiální vybavení