TERMÍNY

Jak už bylo řečeno, tak tábor probíhá v jednom čtrnáctidenním, třech patnáctidenních a jednom osmidenním termínu:

Informace o odjezdech a příjezdech budou zveřejněny nejpozději do 1.3. 2019

Seznam potřebného vybavení

Materiální vybavení