PŘIHLÁŠKA

Pokud máte zájem přihlásit své dítě na letní dětský tábor MASH 4077, můžete vyplnit tento formulář:

Termín tábora
Místo nástupu
Jméno dítěte Příjmení dítěte Jméno a příjmení rodiče (plátce)
Adresa :
Ulice a čp.
PSČ Město
Kontaktní telefon
nebo kontaktní e-mail
Datum narození
Rodné číslo
Zdravotní pojišťovna
Zdravotní stav                           Poznámka ke zdravotnímu stavu
 
Druh platby
 
 
Jestliže bude rekreaci dítěte platit zaměstnavatel, je nutno uvést adresu zaměstnavatele, IČO a DIČ.
Název zaměstnavatele (firmy)
Sídlo firmy
IČO
DIČ
Jméno a příjmení rodiče zaměstnaného u firmy
 

Vzkaz pro nás, poznámka :
(zde můžete uvést Váš požadavek s kým chce být Vaše dítě umístěno společně ve stanu a oddíle)

Toto je závazná přihláška. Odesláním formuláře souhlasíte s stornovacími a obchodními podmínkami!!!

Souhlasím se stornovacími a obchodními podmínkami


Nebo se přihlašte písemně na adrese :

Dětský tábor MASH 4077
Jméno a Příjmení dítěte
541 01 TRUTNOV

Na tuto poštovní adresu je o prázdninách možné dětem zasílat poštu.

A nebo e-mailem na zerotrutnov@volny.cz

či na telefonních číslech :

tel./fax.:  499 811 852 - pondělí až neděle po celý den
mobil :   603 895 941

Je nutné nahlásit níže uvedené údaje:

Termín
Jméno, příjmení
Adresa, ulice, PSČ
Kontaktní telefon
Kontaktní email
Datum narození
Rodné číslo
Zdravotní pojišťovna
Zdravotní stav
Druh platby (složenkou, převodem z účtu)
Jestliže bude rekreaci dítěte platit zaměstnavatel,
je nutno uvést adresu zaměstnavatele, IČO a DIČ.

Závaznou přihlášku nutno podat nejdéle do 20. června 2023.