O TÁBOŘE - PROGRAM

 

 

Vstup do tábora1. DEN - SOBOTA - po příjezdu na tábor, což je v podvečerních hodinách, si děti přebere jejich zodpovědný vedoucí, který s nimi stráví následujících 14 dní. Děti jsou dle věku rozděleny do 8 družstev, na 4 dívčí a 4 chlapecké oddíly.

1. oddíl - 1. stan ( 6 až 8-leté dívky)
2. oddíl - 2. stan ( 6 až 8-letí chlapci)
3. oddíl - 3. stan ( 9 až 11-leté dívky)
4. oddíl - 4. stan ( 9 až 11-letí chlapci)
5. oddíl - 5. stan (12 až 14-leté dívky)
6. oddíl - 6. stan (12 až 14-letí chlapci)
7. oddíl - 7. stan (15 až 16-leté dívky)
8. oddíl - 8. stan (15 až 16-letí chlapci)

     Nejprve všichni dostanou večeři a poté si ve stanech vybalí svá zavazadla. Dále následuje malá  procházka, která napomůže dětem, aby se zorientovaly v nejbližším okolí tábora.

2. DEN - NEDĚLE - seznámení s táborem a kolektivem, táborové hry. V 18.00 hod se organizuje celotáborový nástup, kde se dozví program na příští den a dostanou poštu od svých blízkých. Zde se také vyhlašují výsledky her z předchozích dnů. V 19.00 hod se děti odebírají na večeři a pak připraví dřevo na seznamovací táborový oheň. Ve 21.00 hod provedou osobní hygienu a ve 21.30 hod celý den zakončí večerka.

Organizace dalších dní

3. DEN - PONDĚLÍ (táborový den) - v 8.00 hod je budíček a předtím než všichni v 9.00 hod usednou ke snídani, si trochu protáhnou tělo a provedou ranní hygienu. Poté následuje úklid ve stanech a dále dopolední program. V dopoledním programu mají děti naplánovánu celotáborovou hru, která se skládá z deseti částí. Těchto 10 částí plní děti v průběhu tábora v rámci dopoledních a odpoledních zaměstnání. V tomto čase se děti chodí také koupat. Program je plánován vždy pro stejně staré děti a plní jej chlapecké a dívčí oddíly společně. Ve 12.00 hod je čas na oběd, poté přichází doba poledního klidu a ve 14.00 hod začíná odpolední program. V 16.00 hod je svačina a zbylá část odpoledne proběhne jako předchozí den.

4. DEN - ÚTERÝ - mladší polovina dětí (1. až 4. oddíl) pojede na celodenní výlet do Trutnova s návštěvou ROZHLEDNY a prohlídkou MUZEA. Starší polovina dětí (5. až 8. oddíl) podnikne celodenní výlet do Adršpachu, návštěva a prohlídka ADRŠPAŠSKÝCH SKAL. Všichni dostanou v táboře nejprve snídani a pak také balíček s jídlem na celý den. Po návratu do tábora, který je přibližně před 18.00 hod dostanou teplou večeři.

5. DEN - STŘEDA - (táborový den) viz. pondělí

6. DEN - ČTVRTEK - viz. úterý (výlety se promění)

7. DEN - PÁTEK - (táborový den)

8. DEN - SOBOTA - celý tábor podnikne celodenní výlet do Vlčic, prohlídka HRÁDEČKU BŘECŠTEJN A PROJÍŽĎKA NA KONÍCH.

9.DEN - NEDĚLE - dopoledne generální úklid celého tábora. Odpoledne táborová hra Souboj o poklad starého kouzelníka Inčučůny nebo Piráti z karibiku.

10. DEN - PONDĚLÍ - (táborový den)

11. DEN - ÚTERÝ - orientační běh

12. DEN - STŘEDA - všichni pojedou na celodenní výlet do Dvora Králové nad Labem, prohlídka Zoologické zahrady

13. DEN - ČTVRTEK - táborová olympiáda

14. DEN - PÁTEK - táborová pouť, rozlučovací táborák

15. DEN - SOBOTA - odjezd domů

     V průběhu tábora se ve večerních hodinách (dle počasí) konají táboráky, táborové diskotéky, stezka odvahy pro menší děti, celotáborová noční hra, volba miss a missák z mladších i starších oddílů. V táborových dnech také proběhnou akce – vystoupení kouzelníka, přednáška s ukázkou a projížďkou v obrněném transportéru OT 64.